Feedback maakt je slimmer en beter


Feedback maakt je slimmer en beter?

Slimmer samenwerken en verbeteren begint vaak aan de top. Als er dan ook iets moet veranderen in een organisatie is de rol van managers en het topmanagement cruciaal. Intussen weten we ook dat verbeteren vaak te maken heeft met een cultuur waarin feedback geven en ontvangen de gewoonste zaak van de wereld is. Uit onderzoek blijkt ook dat continu verbeteren op de werkvloer pas echt gaat werken als er voldoende ruimte en tijd is om elkaar feedback te geven.

De feedback manager?

feedback-maakt-je-slimmer-en-beterBreng je deze twee samen dan betekent dat dat managers en hun collega’s zich vragend moeten gaan opstellen. Verbeteren begint bij het voorbeeldgedrag dat wordt vertoont. Stel je vragen over wat beter kan? En wat kan beter aan je eigen opstelling? Kun je excuses maken bij verkeerde keuzes? En laat je ruimte voor eigen fouten en fouten van anderen? En volg je dit dan op door te vragen wat aan je keuze, gedrag en opstelling veranderd is?

Regel je eigen feedback

In coachtrajecten merk ik altijd hoe belangrijk het is om je eigen sociale omgeving goed in kaart te brengen. Wie of wat stimuleert ongewenst gedrag en wie of wat kan je helpen om gewenst gedrag te stimuleren? Gedrag veranderen is moeilijk. Of zoals guru Goldsmith dit verwoord in Management Team: “Elke dag worden we beïnvloed door stimuli die maken dat we ander gedrag vertonen dan we eigenlijk zouden willen. We plannen onze dag alsof er niks onverwachts zal gebeuren, maar dat is een illusie. De kunst is te leren omgaan met die triggers.”  Vaak denken we vrij makkelijk over het veranderen van gedrag. Bijvoorbeeld op basis van feedback van klanten wordt een call script aangepast? Maar wordt dit ook beleefd zodat het ook verbaal tot uiting komt? Zo makkelijk is het allemaal niet.

Hoe organiseer je dan slimme feedback?

Er zijn een aantal zaken te noemen die je kunt doen:

  1. Organiseer mensen om je heen waar je feedback aan kan vragen. Dit kan gaan op de inhoud, namelijk de feedback zelf. Maar kan ook helpen om er regelmaat en discipline in te houden op je werk, thuis of in vrijwilligerswerk. En betrek hen in de verandering die je wilt gaan maken van de start tot aan de gerealiseerde verandering. Mijn ervaring is dat mensen dit vaak nog leuk en interessant vinden ook. Vervolgens ga je vragen. Dus je vraagt hoe je je kunt verbeteren. Je vraagt suggesties voor oplossingen. Belangrijker nog je vraagt hun regelmatig naar deze ‘bekende weg’: Heb ik me verbeterd? En waaruit blijkt dat? En sta hier regelmatig bij stil, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks.
  2. Waar ligt je invloed? Probeer jezelf vragen te stellen die uitgaan van de ingrediënten in je verbeterdoel waar jij wel invloed op hebt. En stel jezelf de vraag waarom je wel of niet vorderingen hebt gemaakt. En tot slot: richt je op wat al wel goed gaat. Niets is zo stimulerend als kleine tekenen van vooruitgang.
  3. Stap over je eigen drempel heen. Het kan eerst namelijk wat raar aanvoelen. Vaak liggen er drempels die te maken kunnen hebben met schaamte, lef, trots of vertrouwen. Het is goed om voor ogen te houden dat het veel oplevert. Namelijk het resultaat zelf en tegelijk een proces wat je kunt hergebruiken.
  4. Mag het tijd en energie kosten? Houd er rekening mee dat je moet investeren. Veranderen kost energie, maar levert vaak ook weer meer energie op. Sterker nog je wordt er effectiever van. Slim verbeteren dus!
  5. Leun niet te veel op feedbacksystemen of de jaarlijkse beoordelingen. Dit jaarlijks achterom kijken levert zelden een fundamentele performance verbetering op. Stop hier mee! Zie ook het artikel ‘Stop het veroordelingscircus!‘.

Slimme feedback toepassen

Daar waar managers dus het voorbeeld geven in het organiseren van feedback ontstaat concreet voorbeeldgedrag. Aangezien je voor feedback de ander nodig hebt, kunnen op deze manier al vaak nieuwe patronen inslijten die een positieve uitwerking hebben op de sfeer en de wijze waarom mensen met elkaar samenwerken (zie ook checklist voor samenwerken). Daarmee zaai je als manager die eerste veranderingen die kunnen ontkiemen tot een cultuur van slimmer samenwerken door feedback.

Wil je meer weten over slimmer samenwerken, feedback of gedragsverandering? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning (06-25127359 en info@stuivercoaching.com) of vul het contactformulier in.