Samenwerken met feedback


Samenwerken met feedback – Wat werkt wel en niet?

Het is tegenwoordig gemeengoed geworden dat medewerkers en zelfsturende teams zelf aan de slag gaan met plannen, uitvoeren en verbeteren. Verschillende methoden, modellen en organisatievormen onderstrepen dit en de successen bij sommige organisaties worden breed uitgemeten. Vaak toegeschreven aan methoden, filosofieën, nieuwe organisatievormen, vernieuwend leiderschap of dure consultants/coaches. Wat heeft samenwerken met feedback te maken?

Significant betere resultaten met communicatie

Maar uit onderzoek blijkt dat het pas mogelijk is werkelijk te gaan verbeteren als de communicatie op orde is. Daar waar in organisaties een cultuur heerst waarin medewerkers elkaar constructief van feedback voorzien, leveren deze organisaties significant betere financiële prestaties dan anderen. Ze bereiken hun doelen sneller en tegen lagere kosten.

Zelfsturende kramp

Vooral leidinggevenden zo zegt men, hebben soms moeite met zelfsturende teams en vice versa. Maar wat men eigenlijk bedoelt is dat men niet meer weet waarom, hoe en wat moet worden gecommuniceerd. Vaak worden dan ingewikkelde feedbacksystemen geïmplementeerd waar niemand op zit te wachten. Of feedback wordt als een bedreigend beoordelingsinstrument geïnstalleerd en managers en/of medewerkers schieten in een kramp.  Zelden gaat het nog over communicatievaardigheden, vertrouwen of openheid. Of over bijvoorbeeld het doel van feedback en het leiderschap wat daarbij nodig is.

Samenwerken met feedback

Focus op wat wel werkt: samenwerken met feedback

Om concreet met elkaar aan de slag te gaan is het vooral waardevol om aandacht te houden voor:

  1. Communicatievaardigheden
  2. Het doel van de communicatie
  3. De culturele invloed van de organisatie en het team op communicatie & feedback en
  4. Tot slot de rol van leiders en managers hierin.

Dat maakt de implementatie van uw nieuwe initiatieven, verbeteringen en veranderingen stukken eenvoudiger en verhoogd de kans op succes.

Meer informatie over het genoemde onderzoek of een gratis artikel over continu verbeteren met feedback kunt u hier lezen. Of kijk eens bij de Workshop Feedback & Fundamenteel groeien of op Springest.

Contact over beter samenwerken?

Wil je hulp bij het ontwikkelen en verbeteren van de onderlinge samenwerking? Vind je het moeilijk om leiding te geven aan samenwerken? Of vind je het lastig om antwoord te geven op de checklist vragen die je hier kunt vinden? Neem contact met mij op (06-25127359 / info@stuivercoaching.com) of vul het contactformulier in om te bespreken wat de beste manier is om de samenwerking in het team op een hoger plan te brengen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren